Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Administratorem danych osobowych Klientów jest Poradnia Terapeutyczna El Camino, prowadzona przez Jagoda Juskowiak Psychoterapia (zwanym dalej: El Camino), ul. Otyńska 4/210, 54-426 Wrocław, NIP: 7382050577, REGON: 021473038.

§ 2

Klient, który nie zgadza się z Polityką Prywatności oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych El Camino, nie powinien odwiedzać serwisu, zapisywać się do newsletterów należących do El Camino oraz nabywać produktów i usług oferowanych przez El Camino.

§ 3

El Camino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych”.

§ 4

Postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane osobowe

§ 5

El Camino przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi El Camino oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

§ 6

El Camino wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

§ 7

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez El Camino jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na produkty i usługi El Camino,
  3. reakcji na informacje przesłane El Camino z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

§ 8

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zakupu produktów i usług El Camino, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez El Camino.

§ 9

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino.

§ 10

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem warunkującym prawidłowe wykonywanie usług przez El Camino, w procesie korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi przez El Camino. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 11

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

§ 12

El Camino będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez El Camino, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń przez El Camino.

§ 13

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

§ 14

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres, wykształcenie, krótki opis problemu.

§ 15

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu produktów i usług El Camino, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.elcamino.com.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

  1. z użyciem plików cookies – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.elcamino.com.pl (określone szczegółowo w Polityce dotyczącej cookies)
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.elcamino.com.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.elcamino.com.pl

§ 16

W przypadku uzyskania przez El Camino wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.elcamino.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, El Camino może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

III. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.elcamino.com.pl i jej poddomen

§ 17

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.elcamino.com.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

IV. Korzystanie z formularza kontaktowego

§ 18

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.elcamino.com.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

V. Polityka dotycząca cookies

§ 19

Strona internetowa El Camino wykorzystuje pliki cookies celem dostosowania się do potrzeb Klientów. Korzystanie z serwisu El Camino oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w urządzeniach użytkowników. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

§ 20

El Camino stosuje następujące pliki cookies:

  1. funkcjonalne, takie jak cookies google-analytics.com, metrica.yandex.com, mouseflow.com – służą do prowadzenia statystyk dokładny sposób działania i politykę prywatności tych serwisów można znaleźć na ich stronach www,
  2. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

VI. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

§ 21

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do El Camino i dostępnych na www.elcamino.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

§ 22

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Podanie imienia pozwala El Camino zwracać się do czytelników po imieniu.

VII. Zamawianie usług i produktów

§ 23

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez El Camino za pośrednictwem www.elcamino.com.pl możliwe bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na wyżej wymienionej stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, w przypadku usług pomocy i wsparcia dodatkowo krótkiego opisu problemu.

§ 24

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino oraz partnerów handlowych El Camino)

§ 25

El Camino zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług El Camino.

§ 26

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.elcamino.com.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  El Camino i www.elcamino.com.pl

§ 27

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.elcamino.com.pl

§ 28

Informacje komercyjne są poddawane filtrowaniu, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VIII. Jawne dane osobowe

§ 29

Dane osobowe, podane w serwisach należących do El Camino przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp., są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

§ 30

El Camino nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Ochrony Danych Osobowych.

IX. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

§ 31

El Camino nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

§ 32

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą Administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

§ 33

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

X. Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych

§ 34

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.elcamino.com.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach wyżej wymienionego serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych, udzielonych przed zmianą Polityki Ochrony Danych Osobowych, zastosowanie ma Polityka Ochrony Danych Osobowych w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

§ 35

Zmiany wprowadzane do Polityki Ochrony Danych Osobowych nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: El Camino nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do El Camino serwisu i newsletterów.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem