Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

Terapia grupowa to forma leczenia, podczas której grono osób regularnie spotyka się pod przewodnictwem terapeuty, aby pracować nad swoimi problemami interpersonalnymi czy emocjonalnym.

Dla kogo skierowana jest terapia grupowa?

Panujący na terapii wzajemny szacunek i zrozumienie, staje się doskonałą przestrzenią do wspólnej wymiany doświadczeń. Celem leczenia jest również rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z problemami oraz budowanie wsparcia społecznego.

Kiedy warto skorzystać z terapii grupowej?

Podczas sesji terapeutycznych, uczestnicy grupy mają okazję poznać narzędzia, które pomogą im rozwiązać trudności takie jak:

 • problemy z uzależnieniem;
 • żałoba, rozwód lub zakończenie ważnej relacji;
 • trudności z tożsamością;
 • nieskuteczne zarządzanie konfliktami i relacjami;
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i presją, wypalenie zawodowe;
 • lęki, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości.

Terapia grupowa umożliwia uczestnikom pracę nad rozwojem osobistym w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Na terapiach grupowych zwracamy uwagę na:

 • wzajemne wsparcie,
 • wzajemne zrozumienie,
 • nabywanie umiejętności społecznych,
 • różnorodność perspektyw,
 • promowanie empatii,
 • redukcję izolacji społecznej.

Terapia grupowa to forma wsparcia psychologicznego, w której mała grupa osób spotyka się regularnie pod opieką terapeuty, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, rozwiązywać problemy i wspólnie pracować nad poprawą swojego samopoczucia. Terapia grupowa w El Camino opiera się na założeniu, że wsparcie społeczne i wymiana doświadczeń z osobami przeżywającymi podobne trudności mogą być bardzo skuteczne.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem