Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?

Irvin D. Yalom

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Doraźna forma pomocy i wsparcia.

Dla kogo

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujących profesjonalnego wsparcia na obecnym etapie życia.

Czas trwania terapii

Od kilku do kilkunastu sesji

Efekty

Poukładanie myśli, spojrzenie na sytuację z innej perspektywy
oraz stworzenie wspólnie z psychologiem planu działania. Pomoc
w wyborze specjalisty oraz formy pomocy, której pacjent obecnie,
bądź długofalowo najbardziej potrzebuje.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Jej podstawą jest założenie, że przyczyną wielu naszych trudności nie są zdarzenia życiowe, ale znaczenie, jakie im nadajemy. Psychoterapia polega
na zmianie sposobu myślenia oraz zachowania. W jej skład wchodzą: terapia schematów, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness), a także terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Podkreśla się w nich znaczenie relacji terapeutycznej, więzi z bliskimi, wczesnych doświadczeń, pracy z emocjami oraz duchowości – życia zgodnie z wartościami, współczucia, poszukiwania sensu swojego życia.

Dla kogo

Zalecana jest w sytuacjach:
– wysokiego poziom lęku uniemożliwiającego na codzienne funkcjonowanie,
– napadów paniki, fobii
– obniżonego lub zmienny nastrój
– doświadczania depresji lub innych zaburzeń nastroju
– bezsenność
– zaburzeń obsesyjno-kompulsywne, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia,
objadanie się, ortoreksja)
– zaburzeń osobowości, zaburzenia zachowania

Czas trwania terapii

Od kilkunastu sesji do 3 lat

Efekty

Wypracowanie nazwania, zrozumienia oraz zmiana niekonstruktywnych przekonań, które doprowadziły do powstania trudności, a także zmiana znaczenia, jakie nadaliśmy danym sytuacjom czy wydarzeniom i konfrontacja ich
z rzeczywistością.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Forma leczenia, oparta na budowaniu bezpiecznej relacji z psychoterapeutą, w której pacjent uświadamia sobie wyparte myśli i uczucia oraz odkrywa sposoby radzenia sobie z nimi. Skoncentrowana jest na wewnętrznych konfliktach, które blokują możliwości rozwoju, zaburzają relacje z ludźmi i są przyczyną objawów, w tym także somatycznych, i przez to stają się źródłem cierpienia.

Dla kogo

Dla osób doświadczających:
– kryzysów natury psychologicznej oraz trudności w relacjach interpersonalnych
– zaburzeń depresyjne i innych zaburzeń nastroju
– zaburzeń zachowania
– zaburzeń osobowości
– zaburzeń nerwicowych
– dolegliwości psychosomatycznych

Czas trwania terapii

1-2 do kilku lat (1-2 sesje w tygodniu)

Efekty

Wypracowanie głębokich i stałych zmian, które mogą przekładać się na zdrowe funkcjonowanie na wielu poziomach życia – nie tylko w obrębie zgłaszanego problemu.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej,
skoncentrowana na przeżywanym kryzysie, dążąca do jego rozwiązania.

Dla kogo

Dla osób, które doświadczyły subiektywnie trudnych sytuacji, straty bliskiej osoby, przemocy, utraciły pracę, borykają się z myślami rezygnacyjnymi
lub samobójczymi.

Czas trwania terapii

Od kilku do kilkunastu sesji

Efekty

Rozwiązanie, bądź zminimalizowanie kryzysu poprzez zapewnienie klientowi poczucia akceptacji, zrozumienia, wysłuchania i wsparcia, a także skupienie się na przeżywanych emocjach.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Szczegółowa diagnoza poziomu uzależnienia, lub współuzależnienia.
Celem psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, jest odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem i poczuciem własnej skuteczności.

Dla kogo

Dla osób:
– eksperymentujących, zażywających ryzykownie i uzależnionych
– partnerów, partnerek osób uzależnionych
– młodzieży
– rodziców i bliskich osób eksperymentujących, zażywających ryzykownie
i uzależnionych
– Dorosłych Dzieci Alkoholików
– używających substancji psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”, leki, alkohol)
– przejawiających zachowania z kręgu uzależnień behawioralnych (hazard,
nadmierne korzystanie z internetu, seksoholizm, zakupoholizm)

Czas trwania terapii

Kilka lub kilkanaście miesięcy

Efekty

Utrzymywanie abstynencji, poznanie i wyeliminowanie czynników,
które powodują uzależnienie, lub współuzależnienie.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

W tej formie psychoterapii istotne jest skupienie na człowieku pod kątem holistycznym, czyli całościowym. Kluczowe są jego uczucia, doświadczenia
i postrzeganie siebie.

Dla kogo

Dla osób:
– które chcą poszerzyć świadomość własnych wyborów życiowych i wartości
– którym zależy na przeżyciu korektywnych doświadczeń emocjonalnych
– którym dotychczasowe sposoby postępowania uniemożliwiały samorealizację
– cierpiących ze względu na trudną i bolesną przeszłość, np. dzieci z rodzin
alkoholowych (tzw. DDA), wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
naznaczonych przemocą, niepełnych
– które mają trudności w stworzeniu bliskiej relacji
– które pragną się rozwijać, poszukują dróg samorealizacji

Czas trwania terapii

Kilka lub kilkanaście miesięcy

Efekty

Pacjent w czasie terapii ma zaakceptować siebie, zniwelować rozbieżność między tym, co robi a czego potrzebuje.

Charakterystyka terapii w EL CAMINO

Krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej,
skoncentrowana na problemach związanych z obszarem żywienia, dążąca do jego rozwiązania.

Dla kogo

Dla osób, które:
–  potrzebują wsparcia przy kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych,

– chcą nauczyć się kontroli zachowań żywieniowych,

– mają trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała,

– cierpią na zaburzenia odżywiania,

– zmagają się z nadwagą i otyłością,

– chcą nauczyć się rozpoznawać sygnały płynące z ciała,

– potrzebują edukacji żywieniowej,

– odczuwają inne trudności związane z dietą i stylem życia.

Czas trwania terapii

Od kilku do kilkunastu sesji

Efekty

Rozwiązanie, bądź zminimalizowanie problemów związanych z obszarem żywienia, poprzez zapewnienie klientowi poczucia akceptacji, zrozumienia, wysłuchania i wsparcia, a także skupienie się na przeżywanych emocjach.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem