Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

W poradni El Camino oferujemy wsparcie i pomoc dla rodzin oraz ich bliskich w kryzysie m.in. w czasie żałoby, w trakcie rozwodu, po wypadku czy utracie majątku, a także w ramach codziennych trudności komunikacyjnych.

Terapia rodzinna – co jest jej celem?

Terapia rodzinna skoncentrowana jest na poprawie relacji oraz funkcjonowaniu całej grupy, z uwzględnieniem jednostki w przestrzeni społecznej. Podczas spotkań bliscy wspólnie pracują nad rozwiązywaniem problemów, budowaniem zdrowych relacji, nauką poprawnej komunikacji i dzieleniem się swoimi wątpliwościami. 

Jak wygląda terapia rodzinna?

W spotkaniach mogą uczestniczyć małżeństwa z dziećmi, rodzeństwo, rodziny zastępcze czy wielopokoleniowe. Terapia rodzinna obejmuje różnorodne podejścia i nurty, których celem jest wsparcie bliskich w rozwijaniu ich wzajemnych relacji.

Terapeuta dostosowuje narzędzia według potrzeb i problemów wybranej rodziny, co pozwala skutecznie radzić sobie z życiowymi trudnościami.

Na terapii rodzinnej pracujemy przede wszystkim nad:

  • systemowym kontekstem,
  • komunikacją w rodzinie,
  • identyfikację ról,
  • rozwiązywaniem konfliktów,
  • wsparciem w sytuacjach kryzysowych,
  • pracą nad zdrowym funkcjonowaniem rodziny.

Terapia rodzinna to forma wsparcia psychologicznego, której celem jest poprawa funkcjonowania i relacji wewnątrz rodziny. Terapeuta poradni wrocławskiego El Camino pracuje z członkami rodziny, aby zidentyfikować i rozwiązać trudności, zacieśnić więzi między członkami, oraz wspierać zdrowy rozwój rodziny jako systemu. Terapia rodzinna może być stosowana w różnych kontekstach, od problemów wychowawczych po bardziej złożone kwestie emocjonalne.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem