Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

Psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia

Uzależnienie jest powszechnym problemem zdrowotnym. Jest to stan, w którym osoba odczuwa silną potrzebę zażywania substancji, które negatywnie wpływają na jej życie lub ma trudność z kontrolowaniem destrukcyjnych zachowań, pomimo ich negatywnych konsekwencji. 

Wpływ uzależnienia i współuzależnienia na życie jednostki

Nałóg to przekroczenie granicy pomiędzy przyjemnością, a pewnego rodzaju przymusem. W pierwszym etapie mózg odbiera pozytywne bodźce dostarczane przez przedmiot uzależnienia. Powtarzalność mechanizmów i poczucie satysfakcji sprawiają, że pomimo negatywnych konsekwencji, nadal dąży się do zaspokajania tej potrzeby. W rezultacie, chorujący może zaniedbywać swoje życie rodzinne i zawodowe, podupadać na zdrowiu, zostać wykluczonym ze społeczności, pogarszać relacje czy popaść w kłopoty finansowe lub prawne.

Z kolei współuzależnienie to stan, w którym bliska osoba uzależnionego staje się zaangażowana emocjonalnie i zachowawczo w próbach kontroli oraz pomoc. Prowadzi to do przewlekłego stresu, spadku jakości życia,  utraty poczucia własnej tożsamości czy autodestrukcji.

Na czym polega terapia uzależnienia?

Wpływ na rozwój objawów uzależnienia mają czynniki osobiste, biologiczne i środowiskowe. Żaden z nich samodzielnie nie powoduje uzależnienia, chociaż znaczenie poszczególnych czynników może kształtować się na różnych poziomach. Psychoterapia uzależnienia polega na procesie rozbrajania mechanizmów uzależnienia. W efekcie następuje poprawa procesów emocjonalnych, umysłowych, dobrostanu psychicznego i rozwoju osobistego. W leczeniu uzależnień niebywale istotne jest uwzględnienie indywidualnej historii danej osoby. 

Istnieje szereg czynników obciążających, które zwiększają ryzyko wystąpienia nałogu. Zalicza się do nich między innymi problemy rodzinne, nieporozumienia w bliskich relacjach, presję zawodową, kłopoty finansowe, wywodzenie się z rodziny, w której występuje wzorzec uzależnienia/współuzależnienia. Skuteczne przeciwdziałanie destrukcyjnym nawykom polega nie tylko na utrzymywaniu abstynencji, ale dążeniu do poznania i wyeliminowania czynników, które je powodują. Jest to możliwe w ramach pogłębionej psychoterapii.

W El Camino oferujemy psychoterapię indywidualną oraz konsultacje rodzinne, zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży, szczególnie skierowaną do:

  • osób eksperymentujących, zażywających ryzykownie i uzależnionych;
  • partnerów, partnerki osób uzależnionych;
  • młodzieży;
  • rodziców i bliskich osób eksperymentujących, zażywających ryzykownie i uzależnionych;
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Oferta poradni skierowana jest dla osób używających substancje psychoaktywne (narkotyki, „dopalacze”, leki, alkohol) oraz przejawiających zachowania z kręgu uzależnień behawioralnych (hazard, nadmierne korzystanie z internetu, seksoholizm, zakupoholizm). Nasi specjaliści pomogą Ci w walce ze słabościami i wewnętrznymi konfliktami.

Nie wiesz, która droga będzie dla Ciebie?
Nasi specjaliści w El Camino pomogą wybrać Ci najlepszą formę wsparcia.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem